Každý, kdo má vlastní zkušenost s Knihou proměn I-ting, sám velmi dobře ví, že je téměř nemožné jakkoli slovy vyjádřit o co se jedná. Spíše než knihou je I-ting možná nazvatelný fenoménem nemajícím na světě obdoby.  Každý, kdo se kdy pokusil popsat podstatu jeho fungování nutně zakončil své dílo slovy „já nevím“, případně vyplodil jen abstraktní popis svých vlastních pocitů. Podstaty I-ting se však dotkl pramálo. Bez problémů se dá mnoha způsoby popsat technika „užívání“ orákula, které je jakýmsi mozkem I-ting, jeho srdce se ale dotkne jen ten, kdo to své odevzdá nezištně do rukou neviditelného a lidským rozumem neuchopitelného ducha tohoto prastarého mistéria.

Ano, neznamená to o nic méně než opravdové přátelství. Nedostává se nám tak do rukou obyčejná kniha, ale získáváme nevšedního přítele a pomocníka na cestě životem, světem, časem…

Z výše popsaného jasně vyplývá, že pozbývá smyslu I-ting přečíst či „jen tak zkusit“. Mluvíme-li o přátelství (opravdovém přátelství), nejde o pouhou analogii. To znamená, že chceme-li I-ting opravdu pochopit, chceme-li, aby pro nás opravdu něco udělal, využívajíc svého obrovského potenciálu, musíme se mu nejprve otevřít a darovat mu sebe. Podle jeho reakce pak poznáme, jak dalece se nám to povedlo, neboť jak víme, tato otevřenost, opravdovost, bývá ve vztahu přátel tím nejtěžším.

Když se nám povede navázat VZTAH, tedy naplno otevřít své srdce, získáme nezměrný prostor pro pochopení jakékoli situace, odpověď na jakoukoli otázku a vhled do jakéhokoli okamžiku – zcela nezávisle  na prostoru a času. K výměně informací dochází formou rozhovoru. Proto je nezbytné mít na paměti, že pokládáme-li otázku, děje se tak našimi ústy, posloucháme-li odpověď, slyší naše uši. Vždy jsme to my, kdo formuluje to co se má říci a taktéž my, kdo poslouchá. Je tedy na nás co všechno dokážeme vyslovit a co chceme slyšet. Jen my ovládáme tento filtr. Množství či míra informací, které nám I-ting může poskytnout je blízká nekonečnosti.

Mluvit v souvislisti s I-ting o věštbě je zavádějící. Je sice možné dotknout se v rámci rozhovoru budoucích událostí, pozřít informace o budoucích dějích a dokonce získat doporučení k rozhodnutím, která tyto děje můžou bezprostředně ovlivnit. Ten kdo však bude trvat na striktním nazírání na svět jako řetězu po sobě jdoucích kauzálních skutečností, bude brzy překvapen, jak se svět proměňuje i přes nevysvětlitelné a nedohledatelné děje. Informace získávané prostřednictvím I-ting tedy nelze vnímat jako popis toho, co se stane. Vhodnější je snad užití slova POTENCIÁL, tedy co se stát může, vydáme-li se tou kterou cestou.

Cesta se ale neustále proměňuje a s ní i ten, kdo po ní kráčí. Kráčí-li po boku takového přítele jakým I-ting může být, jsou jeho kroky naplněny poznáním a i on sám, zcela odevzdaně podléhá neustálé proměně. A to je patrně jeho záměrem, protože proč by jinak bral do rukou Knihu proměn.

Šťastnou cestu!